Ingezonden opinie: De hypocrisie van D66 rondom de Wet open overheid

24 mei 2022Leestijd: 3 minuten
D66-fractievoorzitter Jan Paternotte (midden) diende de motie in met Sophie Hermans (VVD, niet op de foto). Foto: ANP SEM VAN DER WAL

Een advies van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel ‘Voltooid leven’ bleef ruim 500 dagen in een lade van de D66-fractie in de Tweede Kamer liggen en had daar zonder de Wet open overheid nog gelegen. Dat D66 een van de initiatiefnemers van deze wet is, maakt de actie te meer moreel verwerpelijk, schrijft Liesbeth van den Berg in een ingezonden opiniestuk.

Liesbeth van den Berg is VVD-lid sinds 2003 en vanaf 2009 lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Ze werkte bij de gemeente Amsterdam (Noord) als hoofd Financiën en Juridische Zaken.

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Mevrouw Kaag, wees open over de Wet voltooid leven, schreef ik op 5 september 2021 op de website van EW. De formatie van een nieuw kabinet was toen nog in volle gang en werd duidelijk opgehouden door de medisch-ethische kwesties waarover D66 en ChristenUnie openlijk van mening verschilden.

Afgelopen vrijdag 20 mei heeft de Raad van State zijn eigen advies van 9 december 2020 op grond van de Wet open overheid (Woo) openbaar gemaakt. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waardoor de overheid per 1 mei van dit jaar verplicht is haar eigen informatie en adviezen op grond van het criterium ‘ja, tenzij’ openbaar te maken.

Advies Raad van State had zonder Woo nog steeds in D66-lade gelegen

Het advies van de Raad van State over de initiatiefwet ‘Voltooid leven’ van oud-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) heeft bijna anderhalf jaar in een lade van de  Tweede Kamerfractie van D66 gelegen en had daar zonder beroep op de Wet open overheid nog steeds in gelegen. Het aardige is dat het instellen van deze wet juist een initiatiefwetsvoorstel was van D66 en GroenLinks. Openbaarheid van bestuur blijkt ingewikkeld als het om eigen politieke standpunten gaat.

Lees ook van Liesbeth van den Berg: Mevrouw Kaag, wees open over de Wet voltooid leven

Feitelijk is dit kiezers/formatie-bedrog. Willens en wetens met (n)iets schermen wat volstrekt onuitvoerbaar is. Zonder de Wet voltooid leven-discussie was er waarschijnlijk veel eerder een nieuw kabinet samengesteld. Kennelijk waren er krachten binnen D66 die deze vorm van communiceren in het kader van de nieuwe bestuurscultuur een juiste werkwijze vonden.

Actie was staatsrechtelijk toegestaan, maar moreel verwerpelijk

Ja, het was staatsrechtelijk toegestaan het advies tot de komst van de nieuwe Wet open overheid geheim te houden, maar moreel uiterst verwerpelijk. Het standpunt van D66 ‘dat men nu nog geen standpunt heeft, maar er eerst over moet nadenken’ doet bij mij de vraag rijzen waarom D66 anderhalf jaar niet over deze uiterst ingewikkelde materie heeft nagedacht.

Lees ook het commentaar van Gertjan van Schoonhoven: D66 staat weer wat eenzamer in de ‘voltooid leven’-kwestiePia Dijkstra

Zijn er dan geen betere oplossingen? Jawel, niet het wetsvoorstel Voltooid leven moet worden herschreven –  dat kan beter meteen samen met de schimmige stervenshulpbegeleiders de prullenbak in – maar na twintig jaar hoort ook de Euthanasiewet uit het Wetboek van Strafrecht te worden gehaald. Euthanasie wordt dan wat het hoort te zijn: een vorm van medisch handelen, waarin arts en patiënt samen beslissen hoe de laatste levensfase gaat verlopen.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.