Overname artikelen

Als u een artikel van EW wilt gebruiken om zelf te verspreiden via uw website, tijdschrift, intranet, nieuwsbrief of op een andere wijze dient u toestemming te vragen via het Redactiesecretariaat redactie@ewmagazine.nl of Ingrid Pronk ingrid.pronk@ewmagazine. Hieraan zijn kosten verbonden. Tegen betaling kan het artikel ook via de website (zonder betaalmuur) worden vrijgegeven.

Mag ik artikelen en foto’s uit EW vrijelijk gebruiken?

Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van EW, door EW gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Informatie over het overnemen van artikelen kunt u opvragen bij het Redactiesecretariaat redactie@ewmagazine.nl of bij Ingrid Pronk ingrid.pronk@ewmagazine.nl