Groen herstel doen we samen

“Bijdragen aan het op duurzame wijze herstarten van de economie om daarmee de energietransitie en het pad naar het bereiken van de doelstellingen in het Klimaatakkoord te versnellen. Dat is groene groei voor Shell”, aldus Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland.

“De door de Dutch Sustainable Growth Coalition opgestelde en door honderden bedrijven ondertekende verklaring laat zien dat we het samen willen doen. Samen kiezen voor groen herstel en samen daarin investeren.”

Marjan van Loon

Groene groei

In Nederland werkt Shell aan een groot aantal projecten. Een voorbeeld is de aanstaande bouw van het windpark Hollandse Kust Noord, dat in 2023 in gebruik genomen moet gaan worden. Van Loon: “Om een idee te geven: het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen dat genoeg is om een equivalent van 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën en dus innovatie.”

Een ander voorbeeld is een groene waterstoffabriek nabij Rotterdam. Van Loon: “Samen met partners willen we een groene waterstofhub creëren in de Rotterdamse haven. Shell heeft de ambitie om op de Tweede Maasvlakte groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie. En wat denk je van NortH2, het ambitieuze en grootste groene waterstofproject van Europa? Groene waterstofproductie van 800.000 ton in 2040 kan ongeveer 7 megaton CO2-uitstoot per jaar schelen. Daarnaast vinden ondernemers en huishoudens intussen snelladers bij onze Shell-servicestations. Verder bouwt Shell Moerdijk aan een toekomst met minder uitstoot. Natuurlijk komt R&D volop aan bod, zoals in een innovatief e-Refinery-project, in samenwerking met
TU Delft.”

‘Het gaat erom integraal te denken, om de hele waardeketen dicht bij elkaar te brengen’

Ondernemende overheid

Groen herstel vraagt om een ondernemende overheid en EU. Van Loon licht toe: “De nieuwe manier is om integraal te denken, samen te werken om zo de hele waardeketen dicht bij elkaar te brengen, inclusief overheid, concurrenten, toeleveranciers en klanten. Door de schaalgrootte vooraf te bepalen en transparant te zijn, komt het Klimaatakkoord in zicht, mede dankzij de brede steun. Waar wij innovatieve producten ontwikkelen die lager zijn in CO2-footprint, neemt de overheid verantwoordelijkheid voor de juiste prikkels en het op tijd beschikbaar maken van de publieke infrastructuur. Zo kunnen we samen sneller gaan en de kosten beheersbaar houden.”

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Shell

Wij veranderen

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker is dat nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Negen Shellers, negen voorbeelden, negen veranderaars. Toen Anne in 2012 als stagiair Shell Pernis binnenstapte, wist ze: ik ga aan de slag bij het grootste olie- en gasbedrijf van […]

Lees verder
Shell

De vraag naar energie moet veranderen

De overstap naar schonere energie moet sneller. En als deze energietransitie ergens versneld zou moeten lukken, dan is het wel in Nederland. “We hebben de kennis, het kapitaal, een klimaatakkoord”, zegt president-directeur Shell Nederland Marjan van Loon. “Samen lukt het.” IK BEN ONGELOOFLIJK TROTS OP WAT WE MET PARTNERS, KLANTEN, HEEL NEDERLAND NEERZETTEN Aankondigingen van […]

Lees verder