Verhaal van de dag

Wat willen partijen met de huizenmarkt? Dit staat er in de verkiezingsprogramma’s

02 maart 2021Leestijd: 4 minuten

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zet EW de standpunten van diverse partijen over belangrijke thema’s op een rij. Vandaag, dinsdag 2 maart, aandacht voor het schreeuwende huizentekort van zo’n 330.000 woningen. Wat staat er in de Nederlandse verkiezingsprogramma’s over de huizenmarkt?

VVD

De VVD wil meer bouwen en meer huurwoningen. Iedereen verdient een betaalbare woning, de startersmarkt moet rechtvaardiger. Voor woningeigenaren wordt de belasting op de energierekening verlaagd en komt er een bovengrens voor de stijgende woonlasten. De verhuurderheffing moet worden aangepast, het moet voor woningbouwcorporaties meer lonen dure woningen te verkopen en goedkoper te bouwen. Het verduurzamen van uw woning wordt fiscaal aftrekbaar.

HuizenLees ook het verhaal van de week: Waar blijven de huizen nou?

PVV

Meer bouwgrond beschikbaar stellen voor meer woningen voor verschillende doelgroepen (starters, gezinnen en ouderen). De huurprijs moet worden gereguleerd, middenhuur moet echt middenhuur zijn. Afblijven van de hypotheekrenteaftrek. Stoppen met regels aangaande klimaat, milieu, stikstof en PFAS.

CDA

‘Nationaal Woonplan’ om binnen tien jaar een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Ruimte voor alternatieve woonvormen zoals hofjes voor ouderen en tiny houses voor starters. Puntensysteem voor de commerciële verhuur om huurstijgingen te voorkomen. Verhuurderheffing afschaffen in ruil voor afspraken over bouwoplages. Houtbouw is een goed alternatief voor steen en beton, omdat het CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot.

D66

Inzet op meer bouwlocaties elders in het land om de druk op de woningmarkt in de Randstad te verlichten. Door meer huizen te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes, komen er meer gezinswoningen beschikbaar en wordt doorstroming bevorderd. Een verzilverbare heffingskorting vervangt de huurtoeslag. Bouwsparen om starters meer kans te geven. Verhuurderheffing verruilen voor een verplichte bijdrage aan een corporatiefonds voor nieuwbouw. Hypotheekrenteaftrek volledig afbouwen. De financiering van duurzame huizen wordt gestimuleerd, het streven is klimaatneutraal bouwen met klimaatneutrale bouwstoffen.

Lees meer over de noodkreet van makelaars aan gemeenten: ‘Woningmarkt schreeuwt om actie’

PvdA

Zeker 100.000 nieuwe woningen bouwen per jaar. Norm passend toewijzen, wordt verhoogd naar 75 procent om doorstroom te vergroten. Huursubsidie wordt gebaseerd op het inkomen van het voorgaande jaar, starters krijgen hulp middels premiewoningen. Verhuurderheffing moet worden afgeschaft zodat er meer geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw. Hypotheekrenteaftrek moet langzaam worden afgebouwd.

GroenLinks

Een miljoen nieuwe woningen gebouwd in 2030. Stimuleren van gezamenlijke woonvormen, zoals voor alleenstaanden en ouderen. Meer mensen krijgen toegang tot sociale huur, de inkomensgrens wordt verlaagd. Verhuurderheffing moet worden afgeschaft, vrijgekomen middelen investeren in meer bouwen. De hypotheekrenteaftrek moet versneld worden afgebouwd. Subsidie of goedkope leningen voor isoleren van de woning en het aanschaffen van een warmtepomp, nieuwbouw is energieneutraal.

ChristenUnie

Versneld gaan bouwen, 100.000 woningen per jaar. Doorstroommakelaars en doorstroompremies om doorstroom te bevorderen, 1 miljard euro extra voor ouderenwoningen. Huurprijsbescherming ook voor middenbouw. Hypotheekrenteaftrek gelijkelijk afschaffen. Vooral klimaatneutraal bouwen.

SP

Nieuw ministerie van Wonen maakt nationaal bouwplan. Huren gaan omlaag. Verhuurderheffing wordt afgeschaft. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt boven de 350.000 euro. Hulp bij het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen.

box 3

Lees meer over de prijsstijgingen op de huizenmarkt: Huis kopen in 2021? Vergeet het maar als u starter bent

FVD

Snel bouwen, vooral in het middensegment. Remigratie bevorderen waardoor woningen vrijkomen. Geen overdrachtsbelasting voor starters, afschaffen eigenwoningforfait bij hypotheken die volledig zijn afgelost. Geen subsidies voor verduurzamen woning, geen duurzaamheidseisen die prijzen opjagen.

SGP

Zowel binnen als buiten steden bouwen. De overheid neemt de regie om doorstroming te bevorderen, tijdelijke woningen om krapte op te vangen. Bouwsparen om starters meer kans te geven. Uitbreiden heffingsvermindering. Hypotheekrenteaftrek versoberen of afbouwen. Nieuwbouw wordt aardgasvrij, bestaande bouw wordt energieneutraal.

Partij voor de Dieren

Meer grond voor nieuwbouw door forse krimp van de veehouderij. Stimulans voor meergeneratiewoningen en woningen waar wonen en zorg worden gecombineerd. Meer sociale huur en voor meer mensen toegankelijk. Verhuurderheffing gebruiken voor verduurzaming en uiteindelijk afschaffen. Hypotheekrenteaftrek mogelijk tot een bedrag van 350.000 euro, daarboven wordt hij afgeschaft. Alle gebouwen en woningen zijn energieneutraal in 2030.

50PLUS

Verplichte woon-leefvisie voor gemeenten met daarin concrete plannen voor de bouw van zowel huur- als koopwoningen. De regeling passend toewijzen voor sociale huur wordt verruimd, het Rijk neemt de leiding om meer passende woningen voor senioren te organiseren. Jaarlijkse huurverhoging wordt de komende vier jaar beperkt. Verhuurderheffing afschaffen, vrijgekomen middelen voor alternatieve woonvormen met zorg.

JA21

Aparte minister van Volkshuisvesting. Woningnood verkleinen door bouwen van een nieuwe stad van 75.000 tot 150.000 inwoners voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Doorstroming bevorderen door voldoende betaalbare woningen te realiseren voor de middenklasse. Koppeling tussen inkomen en huurprijs bevorderen. Afschaffen van het eigenwoningforfait.

DENK

Een volkshuisvestingsfonds moet middelen voor voldoende woningbouw vrijmaken. Huurstijging wordt aan banden gelegd en middenhuur wordt gereguleerd. Verhuurderheffing wordt afgeschaft, hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd. Woonwijken moeten voldoen aan een landelijke groennorm.

Bij1

Bouw van meer sociale woningen, onder meer door grondbeleid in de vorm van actieve verwerving van private grond. Kraakverbod wordt opgeheven, woonplicht om leegstand te beboeten. De jaarlijkse huurverhoging wordt maximaal inflatievolgend. De verhuurderheffing en hypotheekrenteaftrek worden afgeschaft. Bij het afgeven van bouwvergunningen worden toegankelijkheid, duurzaamheid en een klimaatparagraaf bepalende factoren.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.