Wat kost de EU de Nederlander eigenlijk?

04 juni 2024Leestijd: 2 minuten
Vlaggen van de Europese Unie voor het gebouw van de Europese Commisie. Foto: ANP

De nieuwe coalitie wil vanaf 2028 jaarlijks 1,6 miljard euro besparen op de Europese Unie. Hoeveel betaalt Nederland aan Brussel? En levert het iets op?

Al sinds 1991 betaalt Nederland meer aan de EU dan het ontvangt. Daarmee is Nederland een trouwe nettobetaler. Al dit hele millennium behoort Nederland tot de lidstaten die per hoofd van de bevolking het meest aan de EU afdragen.

De Europese Commissie maakte in 2022 omgerekend 200 euro aan subsidie per burger over naar Nederland. Andersom ging er 557 euro per burger naar de Europese Commissie. Netto kostte de Unie dus 357 euro per Nederlander.

De nieuwe coalitie wil dat Nederland lagere EU-afdrachten gaat betalen. Pogingen van eerdere kabinetten liepen op niets uit. Het is ook nu weer de vraag of dit lukt.

Nederland krijgt namelijk, net als andere welvarende lidstaten, sinds 2002 korting op zijn afdrachten. In 2020 werd deze korting nog verhoogd en verlengd. In 2022 bedroeg de korting voor Nederland ruim 1 miljard euro.

Subsidies stagneren

Nederland betaalde de afgelopen jaren steeds meer aan de Unie. De subsidies die Nederland ontvangt, stijgen minder hard dan de kosten. Van 2014 tot 2020 stegen de subsidies met 0,7 miljard euro. De kosten voor Nederland stegen met meer dan 2 miljard naar 10 miljard in 2022.

Nederland ontving in 2022 ruim 3,5 miljard euro aan subsidies. Dat is relatief weinig. Alleen Duitsland ontving minder subsidie per hoofd van de bevolking. Luxemburg kreeg relatief de meeste subsidies, gevolgd door België en Estland.

Waar geeft de EU geld aan uit?

Europese Commissie, Raad en Parlement stellen elke zeven jaar de EU-begroting vast.

Het Parlement heeft jaarlijks het recht om de begroting goed te keuren of terug te sturen naar de Commissie.

Het meeste geld gaat naar ‘Cohesiebeleid, veerkracht en regionale ontwikkeling’. Hieronder valt ook het mislukte coronaherstelfonds.

De begroting voor migratie en grensbewaking blijft achter, met 73,1 miljard euro op een totale begroting van ruim 1.800 miljard euro. Beveiliging en defensie ziet met 13,2 miljard het minst terug van het budget.

Nederland draagt meer bij

Nederland staat in de top-3 van lidstaten die de Europese pot het meest spekken, en draagt meer bij aan de Unie dan grote landen als Italië en Spanje.

Duitsland was in 2021 nettobetaler nummer één, Polen profiteert het meest van de Unie.

België, in 2021 nog nettobetaler, gaf in 2022 minder geld aan de EU dan het ontving.

Daarmee daalde het aantal landen dat netto bijdraagt aan de Europese Unie van 10 naar 9.