Complotzaadjes over omvolking ontkiemen door politieke onmacht

07 juli 2024Leestijd: 4 minuten

Waarom moet de term ‘omvolking’ nog zo veel aandacht krijgen? Laat het gaan over de vraag hoe zoiets wortel kan schieten. Dan gaan de grootste PVV-critici van dit moment niet vrijuit. Dat schrijft Afshin Ellian.

Het omvolkingsdebat deze week in de Kamer ging niet over omvolking. Over het nazigehalte van de term ‘omvolking’ publiceerden NRC en de Volkskrant in de voorbije jaren een aanzienlijk aantal opinies. Een nazibegrip behoeft toch geen verdere uitleg of waarschuwing? Hier rijst de vraag waarom deze kranten zo veel artikelen wijden aan omvolking.

De kranten die de afgelopen jaren omvolking dag in dag uit veroordeelden en onthulden wie de aanhangers van omvolking zijn, moeten zich afvragen waarom ze niet serieus worden genomen door een groot deel van de bevolking. Waarom neemt een meerderheid van de kiezers NRC niet serieus? Zij vinden dat het kabinet-Schoof uit aanhangers van de omvolkingstheorie bestaat. Toch wordt dit kabinet door een aanzienlijk aantal mensen vertrouwd.

Het begrip ‘omvolking’ verwijst naar een complottheorie

De meerderheid van de kiezers vertrouwt de gevestigde media niet. Dit zien we ook in de Verenigde Staten. Ook daar vertrouwt een grote groep mensen CNN en The New York Times niet. Het establishment zou zich nu vooral moeten gaan richten op de vraag waarom de meerderheid hen niet vertrouwt, zelfs wanneer zij de waarheid spreken. Dit is het kader waarin ze opinies voor een zelfonderzoek moeten gaan publiceren.

Het begrip ‘omvolking’ verwijst naar een complottheorie. ‘Omvolken’ lijkt op het werkwoord ‘omploegen’. Het zijn actieve werkwoorden. Vanzelf wordt de aarde niet omgeploegd. Hetzelfde geldt voor omvolken: vanzelf wordt een volk niet vervangen door een ander volk of volkeren. Iemand moet het doen. Er moet een omvolker zijn die het volk wil omvolken. En omdat de omvolking een grote operatie is, moeten verschillende instanties afdwingbare besluiten nemen om het volk om te volken.

De Verenigde Staten hielden in het verleden geregeld wervingscampagnes om buitenlanders met specifieke kwaliteiten naar Amerika te lokken. Met de nieuwe arbeidskrachten hield Amerika zich staande en versterkte het zijn concurrentiepositie in de wereld. Niemand dacht daarbij aan ‘omvolken’ omdat de Amerikanen niet worden vervangen. Het Amerikaanse uitgangspunt luidde: wie naar Amerika komt om te wonen en te werken, moet Amerikaan worden. Dit betekent dat Amerika er door de immigratie Amerikanen bij kreeg. De integratie van nieuwkomers tot Amerikaanse burgers heeft er sinds de oprichting van Amerika voor gezorgd dat de Amerikaanse ziel van lichamen is voorzien.

Over de integratie van nieuwkomers dacht niemand serieus na

Ook in Europa lieten de westerse overheden in de jaren zestig en zeventig arbeidsmigranten toe. Fabrieken in Duitsland en in Nederland hadden dringend behoefte aan arbeidskrachten. Zo kwamen tienduizenden Marokkanen en Turken naar Nederland, die niet de plaats van het Nederlandse volk innamen, maar de lege plekken in de fabrieken vulden. Anders dan de Amerikaanse had de Nederlandse regering niet besloten dat de nieuwkomers massaal Nederlander zouden worden. Dit besluit werd pas decennia later genomen door een van de kabinetten-Lubbers. Iedereen die in Nederland genaturaliseerd wilde worden, diende volgens de wet zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Dat gold niet voor politieke vluchtelingen, omdat zij waren gevlucht voor hun eigen staat. Het kabinet besloot om deze uitzondering uit te breiden naar alle migranten.

Dit kabinetsbesluit had ermee te maken dat de gastarbeiders kinderen kregen en eigenlijk niet meer weg wilden. Daardoor dachten politici dat het beter was om ze als Nederlands staatsburger in de samenleving op te nemen. Over de integratie van deze nieuwkomers had niemand serieus nagedacht. Een grove fout, met alle gevolgen van dien. Maar bij alle besluiten hieromtrent, niet in Nederland noch in enig ander EU-land, ben ik een complot tegengekomen.

Integratieproces moet van nieuwkomer een Nederlandse patriot maken

Daarna begon de massa-immigratie en de verwatering van het asielrecht tot een algemeen vestigingsrecht. De massale mondiale volksverhuizing is een feitelijke gebeurtenis en geen overheidsbesluit dat erop gericht is het oorspronkelijke volk te vervangen door andere volkeren. Het integratieproces moet van een nieuwkomer een Nederlandse patriot maken, die de geest en de letter van de Nederlandse Grondwet verdedigt. Daarvoor moet een samenleving ruimte en tijd krijgen. Dat is helaas niet het geval. Daarom is de beperking van immigratie een belangrijk politiek vraagstuk.

De omvolkingstheorie is een complottheorie. En wie daarin gelooft, ziet daarvoor, ten onrechte, telkens bevestiging in de realiteit. Het is per slot van rekening een geloof: te veel regen is een teken van de goddelijke wil, en als het niet regent, is dat ook een teken van de goddelijke wil. Omvolkingsgelovigen zijn irrationele fundamentalistische types, mensen om beducht voor te zijn.

De zaadjes van de complottheorie zijn in een daarvoor rijpe aarde gezaaid. De Europese politici bleken niet in staat om de immigratie onder controle te krijgen en de massale, ongecontroleerde immigratie verhindert de migranten om werkelijk deel te worden van de westerse waarden. De onmacht van politici creëert onbewust de bodem waarin het kwaad kan aarden. Dus hebben NRC, Volkskrant, GroenLinks-PvdA, D66 en andere betrokkenen onbewust bijgedragen aan de verspreiding van de omvolkingstheorie, door de onmacht van de politiek inzake massa-immigratie te bevorderen. Daarover dient een debat te worden gevoerd.